Voorbeeld verkoop- en distributieovereenkomst

                                            Tussen: Naam Adres Postcode Plaats Telefoon E-mail Website (hierna te noemen Distributeur), En: Naam Adres Postcode Plaats Telefoon E-mail Website (hierna te noemen Producent) Gezamenlijk te noemen ‘partijen’. Partijen komen het volgende overeen: 1.         Exclusieve verkoop en distributie van cd en dvd releases van Producent en alle andere releases van Producent gedurende de contractperiodeMeer lezen over “Voorbeeld verkoop- en distributieovereenkomst”

Voorbeeld overeenkomst televisietalentenjacht

EXCLUSIEVE OPTIE EN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: Naam productiebedrijf Adres Plaats Telefoon hierna te noemen: “PRODUCENT”; en Naam Adres Plaats Telefoon hierna te noemen: “ARTIEST”; PRODUCENT en ARTIEST verder gezamenlijk te noemen: “Partijen”. IN AANMERKING NEMENDE DAT: (A)    ARTIEST deelneemt aan het door Televisieproductiebedrijf …… (hierna te noemen: “Televisieproductiebedrijf”) geproduceerde (televisie)programma met titel ……………… (hierna teMeer lezen over “Voorbeeld overeenkomst televisietalentenjacht”

Voorbeeld gage-overeenkomst

(optreedcontract) DE ONDERGETEKENDEN, 1.   Naam opdrachtgever   ……………………………………………………………………………………………….       Adres                          ………………………………………………………………………………………………. Plaats                          ………………………………………………………………………………………………. Telefoon                      ……………………………………….. e-mail …………………………………………. Te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door: Naam                          ………………………………………………………………………………………………. Hierna te noemen: “de Opdrachtgever”; EN 2.   Naam                          ……………………………………………………………………………………………….       Adres                          ………………………………………………………………………………………………. Plaats                          ………………………………………………………………………………………………. Telefoon                      ………………………………………… e-mail…………………………………………. Bankrekeningnr.         ………………………….. t.n.v………………………… te…………………………… Nummer Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) – winst uit onderneming/inhoudingsplichtigenverklaring (indien vanMeer lezen over “Voorbeeld gage-overeenkomst”

Voorbeeld partage-overeenkomst

Naam theater Adres Postcode Plaats Telefoonnummer E-mailadres Hierbij vertegenwoordigd door_________________________ (hierna te noemen ‘het theater’) En Naam artiest Adres Postcode Plaats Telefoonnummer E-mailadres Hierbij vertegenwoordigd door___________________________ (hierna te noemen ‘artiest) Zijn als volgt overeengekomen: De artiest zal op ……………….in het theater een opvoeringen geven van de productie ____________________________________________ 2.        De voorstelling vangt aan om ________Meer lezen over “Voorbeeld partage-overeenkomst”

Voorbeeld management-overeenkomst

Naam Adres Plaats Telelefoon E-mail Naam Adres Plaats Telelefoon E-mail Naam Adres Plaats Telelefoon E-mail Naam Adres Plaats Telelefoon E-mail Naam Adres Plaats Telelefoon E-mail Gezamenlijk werkzaam onder de naam Hierna te noemen : ‘artiest’ En Naam Adres Plaats Telelefoon E-mail handelend onder de naam Hierna te noemen ‘manager’ Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:Meer lezen over “Voorbeeld management-overeenkomst”

Voorbeeld licentie-overeenkomst

tussen naam bedrijf: vertegenwoordiger: adres: postcode + plaats: land: tel: e-mail: website: naam bank/giro: rekeningnummer: ten name van: plaats: Inschrijfnummer KvK: BTW-nummer: VAR-verklaring: (hierna te noemen VERHUURDER) en naam bedrijf: vertegenwoordiger: adres: postcode + plaats: land: tel: e-mail: website: naam bank/giro: rekeningnummer: ten name van: plaats: Inschrijfnummer KvK: BTW-nummer: VAR-verklaring: (hierna te noemen LICENTIENEMER) ERVANMeer lezen over “Voorbeeld licentie-overeenkomst”

Voorbeeld digitale distributie overeenkomst

DIGITALE DISTRIBUTIE OVEREENKOMST Tussen Naam Adres Postcode Plaats Telefoon E-mail Website (hierna te noemen Distributeur), En Naam Adres Postcode Plaats Telefoon E-mail Website (hierna te noemen Producent) Gezamenlijk te noemen ‘partijen’. Partijen komen het volgende overeen: 1.              Definities Auteursrechtelijke         door Distributeur aan collecting societies te betalen vergoedingen Vergoedingen                     in verband met de exploitatie van Content,Meer lezen over “Voorbeeld digitale distributie overeenkomst”