Corona steunregelingen

Corona heeft voor de meeste muzikanten een groot gat geslagen in hun inkomen. Er zijn echter diverse regelingen die steun bieden. Dit zijn de belangrijkste:

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

Ondernemers in een groot aantal sectoren kunnen een kwartaal een tegemoetkoming krijgen in hun vaste lasten als hun omzet minimaal 30 procent minder is dan in hetzelfde kwartaal in 2019. De tegemoetkoming bedraagt minimaal 1.500 euro en maximaal 600.000 euro per kwartaal. Of je ervoor in aanmerking komt en de hoogte van de uitkering hangt af van de SBI-code (Standaard Bedrijfs Indeling) waarmee je op 15 maart 2000 stond ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Als je bedrijf meerdere SBI-codes heeft voor meerdere activiteiten, telt alleen de hoofdactiviteit. TVL vraag je aan bij www.rvo.nl.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers is een uitkering die je inkomen aanvult als het door de coronacrisis terechtkomt onder de voor jouw huishouden geldende bijstandsnorm. Ook kun je binnen deze regeling een lening krijgen voor bedrijfskapitaal, waarmee je bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand kunt doorbetalen. TOZO vraag je aan bij de gemeente. Voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo/aanvragen

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De TONK is een bijzondere bijstandsregeling bedoeld voor mensen die als gevolg van de coronacrisis hun noodzakelijke kosten zoals woonkosten en gemeentelijke belastingen niet meer kunnen betalen. De regeling is ingegaan op 1 januari 2021 en is met terugwerkende kracht vanaf dat moment aan te vragen. De regeling duurt maximaal zes maanden tot 30 juni 2021. De exacte invulling van de regels verschilt per gemeente. Informatie over de TONK staat op de website van jouw gemeente.

Tegemoetkoming schade (TOGS)

Bedrijven die schade lijden door gedwongen sluiting kwamen in aanmerking voor een eenmalige uitkering van 4.000 euro. Deze regeling is echter gesloten op 26 juni 2020.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Ondernemers met een omzetverlies van minstens 20 procent kunnen een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van hun personeel. De tegemoetkoming bedraagt 90 procent van de loonsom. NOW kan worden aangevraagd bij het UWV. https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/index.aspx

Balkonscènes

Het Fonds Podiumkunsten financiert onder de noemer Balkonscènes kleinschalige voorstellingen die binnen de huidige beperkingen mogelijk zijn. Nieuwe rondes worden kort van tevoren aangekondigd en kennen een korte aanvraag-tijd.

https://fondspodiumkunsten.nl/nl/subsidies/maken_en_produceren/balkonscnes/

Noodfonds Muziek

Auteurs en uitgevers die lid zijn van Buma/Stemra en producenten die rechthebbende zijn bij Sena kunnen een werk- of productiebijdrage krijgen uit het Noodfonds Muziek. Aanvragen voor het noodfonds kunnen worden ingediend vanaf maandag 16 juli 2021. Er is maar een beperkt aantal bijdragen beschikbaar. De aanvragen worden behandeld op volgorde van indienen. Wanneer een kavel met werkbijdragen is overvraagd, geldt: wie het eerst komt wie het eerst maalt. Alle informatie en aanvraagformulieren vind je hier.

Garantiefonds Evenementen

De verwachting is dat deze zomer evenementen weer doorgang kunnen vinden. Om dit te stimuleren is er een garantieregeling voor evenementen die gepland worden in de periode 1 juli tot en met 31 december 2021. Wanneer een evenement niet door kan gaan vanwege coronamaatregelen, krijgen organisatoren 80 procent van de gemaakte kosten vergoed en kunnen ze de overige 20 procent in de vorm van een lening ontvangen. De regeling geldt alleen voor betaalde festivals, concerten, beurzen en dergelijke. Gratis evenementen vallen niet onder de regeling.

De-minimis verklaring

Bij het aanvragen van een subsidie krijg je doorgaans de vraag een de-minimis verklaring te ondertekenen. Zonder die verklaring wordt de subsidie niet verstrekt. Een onderneming mag binnen een periode van drie jaar niet meer dan 200.000 euro aan overheidssteun ontvangen. Met een de-minimis verklaring geef je aan dat je met jouw aanvraag dit normbedrag niet overstijgt. Overigens vallen niet alle maatregelen rond corona onder de definitie van overheidssteun. Als je in de buurt van dit bedrag komt, is het verstandig hierover contact op te nemen met de subsidieverstrekker om dit in detail te controleren.

Meer informatie over het steunpakket van de overheid vind je op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen

%d bloggers liken dit: