Corona steunregelingen

Corona heeft voor de meeste muzikanten een groot gat geslagen in hun inkomen. Er zijn echter diverse regelingen die steun bieden. Dit zijn de belangrijkste:

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

Ondernemers in een groot aantal sectoren kunnen een kwartaal een tegemoetkoming krijgen in hun vaste lasten als hun omzet minimaal 30 procent minder is dan in hetzelfde kwartaal in 2019. De tegemoetkoming bedraagt minimaal 1.500 euro en maximaal 600.000 euro per kwartaal. Of je ervoor in aanmerking komt en de hoogte van de uitkering hangt af van de SBI-code (Standaard Bedrijfs Indeling) waarmee je op 15 maart 2000 stond ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Als je bedrijf meerdere SBI-codes heeft voor meerdere activiteiten, telt alleen de hoofdactiviteit. TVL vraag je aan bij www.rvo.nl. Het derde kwartaal van 2021 is het laatste waarover je een tegemoetkoming kunt aanvragen. Daarna kunnen alleen horecaondernemers die worden getroffen door de nachtsluiting nog een Vaste lasten Nachtsluiting horeca (VLN) aanvragen.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers is een uitkering die je inkomen aanvult als het door de coronacrisis terechtkomt onder de voor jouw huishouden geldende bijstandsnorm. Deze regeling is echter beëindigd per 1 oktober 2021. In plaats daarvan kun je een beroep doen op de regeling Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ), waarvan de criteria tot 1 januari 2022 wat ruimer worden gehanteerd.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De TONK was een bijzondere bijstandsregeling, uitgevoerd door de gemeente en bedoeld voor mensen die als gevolg van de coronacrisis noodzakelijke kosten zoals woonlasten en gemeentelijke belastingen niet meer kunnen betalen. De regeling is op 1 oktober 2021 beëindigd. Sommige gemeenten bieden na die datum in het kader van de bijzondere bijstand nog maatwerkoplossingen. Vraag dit na bij je gemeente.

Tegemoetkoming schade (TOGS)

Bedrijven die schade lijden door gedwongen sluiting kwamen in aanmerking voor een eenmalige uitkering van 4.000 euro. Deze regeling is echter gesloten op 26 juni 2020.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Ondernemers met een omzetverlies van minstens 20 procent kunnen een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van hun personeel. De tegemoetkoming bedraagt 90 procent van de loonsom. Zoals de meeste coronaregelingen is de NOW per 1 oktober 2021 beëindigd. Over de periode daarvoor kan NOW nog tot 31 oktober 2021 worden aangevraagd bij het UWV. https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/index.aspx

Noodfonds Muziek

Auteurs en uitgevers die lid zijn van Buma/Stemra en producenten die rechthebbende zijn bij Sena kunnen een werk- of productiebijdrage krijgen uit het Noodfonds Muziek. Aanvragen voor het noodfonds kunnen worden ingediend vanaf maandag 26 juli 2021. Er is maar een beperkt aantal bijdragen beschikbaar. De aanvragen worden behandeld op volgorde van indienen. Wanneer een kavel met werkbijdragen is overvraagd, geldt: wie het eerst komt wie het eerst maalt. Alle informatie en aanvraagformulieren vind je hier.

Garantiefonds Evenementen

Voor evenementen die gepland worden in de periode 1 juli tot en met 31 december 2021 is er een garantieregeling. Wanneer een evenement niet door kan gaan vanwege coronamaatregelen, krijgen organisatoren 80 procent van de gemaakte kosten vergoed en kunnen ze de overige 20 procent in de vorm van een lening ontvangen. De regeling geldt alleen voor betaalde festivals, concerten, beurzen en dergelijke. Gratis evenementen vallen niet onder de regeling.

De-minimis verklaring

Bij het aanvragen van een subsidie krijg je doorgaans de vraag een de-minimis verklaring te ondertekenen. Zonder die verklaring wordt de subsidie niet verstrekt. Een onderneming mag binnen een periode van drie jaar niet meer dan 200.000 euro aan overheidssteun ontvangen. Met een de-minimis verklaring geef je aan dat je met jouw aanvraag dit normbedrag niet overstijgt. Overigens vallen niet alle maatregelen rond corona onder de definitie van overheidssteun. Als je in de buurt van dit bedrag komt, is het verstandig hierover contact op te nemen met de subsidieverstrekker om dit in detail te controleren.

Meer informatie over het steunpakket van de overheid vind je op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen

%d bloggers liken dit: