Updates

Inmiddels is van de 6e editie van de Muzikantengids een tweede druk verschenen. Die is volledig geactualiseerd. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzicht van de eerste druk:

Hoofdstuk 11

Spotify heeft de procedure om als artiest te worden erkend (‘verified’) vereenvoudigd. Het is vanaf nu niet meer nodig om 250 volgers te hebben. Om zelf als artiest afspeellijsten aan te bieden kun je je nu gewoon aanmelden bij Spotify For Artists.

Hoofdstuk 12

Kanalen die zich aanmelden voor een YouTube partnerprogramma worden beoordeeld. Bekeken wordt onder meer of de aangeboden muziek en beelden niet het eigendom zijn van iemand anders. Om zo’n beoordeling te kunnen ondergaan moet een kanaal eerst minimaal 1000 abonnees hebben en moeten de filmpjes erop binnen een jaar tijd minimaal 4000 uur zijn bekeken.

Hoofdstuk 17

In de tabel op pagina 201 staat rechtsboven ‘Spotify’. Dit moet zijn: ‘Buma/Stemra’

Hoofdstuk 19

De platenmaatschappijen (NVPI) en de vakbonden (Ntb, Kunstenbond) hebben een handige checklist voor artiestenovereenkomsten en een checklist voor licentieovereenkomsten gepubliceerd.

Hoofdstuk 21

Het Music Export Office is inmiddels omgedoopt in Dutch Music Export. De website vindt je hier.

Voor het ontwikkelen van een carrière in het buitenland hebben het Fonds Podiumkunsten, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Sena een subsidieregeling ontwikkeld onder de noemer Upstream: Music. Deze subsidie is bedoeld voor artiesten die in Nederland al enige naam hebben gemaakt en de potentie hebben ook over de grenzen succes te hebben. Een bijdrage uit Upstream: Music kan worden gebruikt om de stap naar het buitenland te financieren. Upstream: Music dekt maximaal 50 procent van de kosten van het ontwikkelen van het distribueren en exploiteren van nieuwe of reeds bestaande muziekwerken. De bijdrage is minimaal 15.000 en maximaal 50.000 euro. Daarvan is 30 procent een lening, de rest hoeft niet te worden terugbetaald. De plannen worden getoetst op reeds gemaakte afspraken met buitenlandse partners en haalbaarheid. Meer informatie vindt je hier.

In Europa en Groot Brittannië is de stroomvoorziening inmiddels standaard 230 volt.

Hoofdstuk 22

In tegenstelling tot wat in de gids vermeld staat, is het toegestaan voor meer dan één optreden per dag een gageverklaring in te vullen om (een deel van) de gage aan te merken als onkostenvergoeding.

Het kabinet heeft aangegeven in 2019 het lage BTW-tarief te willen verhogen van 6% naar 9%.

Hoofdstuk 26

FNV-KIEM/BV Pop en de Nederlandse Toonkunstenaarsbond (Ntb) zijn gefuseerd tot de Kunstenbond – Ntb.

Pag. 316, Cd’s en Vinyl:

Deepgrooves

Blokhuisplein 40

8911 LJ  Leeuwarden

058-8701387

info@deepgrooves.eu

www.deepgrooves.eu

Pag. 317, Digitale Muziekdiensten en Aggregators

Juke

Welhelminakade 161

3072 AP  Rotterdam

support@juke.nl

www.juke.nl

The Source

Wagenmakerstraat 5

2984 BD  Ridderkerk

0180-481426

info@the-source.eu

www.the-source.eu

Pag. 318, Muziekuitgevers:

Downtown Music Publishing

Prinsengracht 583 (2 hoog)

1016 HT  Amsterdam

http://www.dmpgroup.com

lucas@downtownmusic.com

Pag. 322, Boekingen en management

ALDA Events

Anthony Fokkerweg 61

1059 CP  Amsterdam

020-7581060

info@aldaevents.com

www.aldaevents.com

Missin’ Link

Weena 709

3013 AM  Rotterdam

010-2231909

info@missinlink.nl

www.missinlink.nl

Plugify

Van Diemenstraat 164a

1013 CN Amsterdam

06-57995678

info@plugify.nl

www.plugify.nl

Pag. 330, subsidies en fondsen

Dutch Music Export

Hogehilweg 6

1011 CC  Amsterdam

06-20402026

info@dutchmusicexport.com

www.dutchmusicexport.com

Pag. 331, belangenorganisaties

Kunstenbond – Ntb

Oostenburgervoorstraat 152

1018 MR  Amsterdam

020-2108052

info@kunstenbond.nl

www.kunstenbond.nl

Beroepsvereniging voor Auteur-Muzikanten (BAM!)

Sao Paolodreef 1

3563 CM  Utrecht

info@bampopauteurs.nl

www.bampopauteurs.nl

%d bloggers liken dit: