Corona steunmaatregelen

Corona heeft bij de meeste muzikanten een groot gat geslagen in hun inkomen. Er zijn echter diverse regelingen die steun bieden. Dit zijn de belangrijkste:

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

Ondernemers in een groot aantal sectoren kunnen een kwartaal een tegemoetkoming krijgen in hun vaste lasten als hun omzet minimaal 30 procent minder is dan in het vierde kwartaal in 2019 of het eerste kwartaal van 2020. De tegemoetkoming bedraagt minimaal 1.500 euro en maximaal 600.000 euro per kwartaal. Of je ervoor in aanmerking komt en de hoogte van de uitkering hangt af van de SBI-code (Standaard Bedrijfs Indeling) waarmee je op 30 juni 2000 stond ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Als je bedrijf meerdere SBI-codes heeft voor meerdere activiteiten, telt alleen de hoofdactiviteit. TVL vraag je aan bij www.rvo.nl. Horecaondernemers die worden getroffen door de nachtsluiting kunnen daarnaast een Vaste lasten Nachtsluiting horeca (VLN) aanvragen.

Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ)

Muzikanten zijn doorgaans zelfstandig ondernemer. Voor deze categorie was er de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO), die het inkomen aanvulde tot de bijstandsnorm, maar deze regeling is beëindigd per 1 oktober 2021. In plaats daarvan kun je een beroep doen op de regeling Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ), waarvan de criteria tot en met maart 2022 ruimer worden gehanteerd. Er geldt geen vermogenstoets en de BBZ kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De TONK was een bijzondere bijstandsregeling, uitgevoerd door de gemeente en bedoeld voor mensen die als gevolg van de corona-crisis noodzakelijke kosten zoals woonlasten en gemeentelijke belastingen niet meer kunnen betalen. De regeling is op 1 oktober 2021 beëindigd. Sommige gemeenten bieden in het kader van de bijzondere bijstand nog maatwerkoplossingen. Vraag dit na bij je gemeente.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Ondernemers met een omzetverlies van minstens 20 procent kunnen vanuit de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van hun personeel. De tegemoetkoming bedraagt 90 procent van de loonsom.  De regeling liep tot eind maart 2022. 

Noodfonds Muziek

Auteurs en uitgevers die lid zijn van Buma/Stemra en producenten die rechthebbende zijn bij Sena kunnen een werk- of productiebijdrage krijgen uit het Noodfonds Muziek. Aanvragen voor het noodfonds kunnen worden ingediend vanaf maandag 26 juli 2021. Er is maar een beperkt aantal bijdragen beschikbaar. De aanvragen worden behandeld op volgorde van indienen. Wanneer een kavel met werkbijdragen is overvraagd, geldt: wie het eerst komt wie het eerst maalt. Alle informatie en aanvraagformulieren vind je hier.

Podia en organisatoren: compensatieregeling Fonds Podiumkunsten

Het Fonds Podiumkunsten heeft een compensatieregeling voor concerten en voorstellingen die door de covid-maatregelen niet door konden gaan. Deze kan worden aangevraagd door het bedrijf of de instelling die artistiek en financieel eindverantwoordelijk is, in de praktijk meestal de organisator of het podium. De regeling biedt een financiële tegemoetkoming tot 85% van de misgelopen kaartverkoop. De regeling voor de periode 1 februari tot en met 8 maart 2022 is  geopend. Meer informatie vind je hier

Podia en horeca: Vaste Lasten Nachtsluiting (VLN)

Podia en horecabedrijven kunnen aanspraak maken op de algemene regelingen TVL en NOW. Als ze worden getroffen door de nachtsluiting komen ze ook in aanmerking voor een Vaste lasten Nachtsluiting horeca (VLN) uitkering.

Organisatoren: garantiefondsen voor evenementen

Voor evenementen die gepland worden in de periode 1 juli tot en met 31 december 2021 is er een garantieregeling, de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen (TRSEC). Wanneer een evenement niet door kan gaan vanwege corona-maatregelen, krijgen organisatoren 100 procent van de gemaakte subsidiabele kosten vergoed. De regeling geldt alleen voor betaalde festivals, concerten, beurzen en dergelijke. Gratis evenementen vallen niet onder de regeling. De TRSEC geldt tot 30 september 2022.

Voor evenementen die niet in aanmerking komen voor de TRSEC is er de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE). Kan een evenement niet doorgaan vanwege corona-maatregelen, dan krijgen organisatoren 80 procent van de gemaakte kosten vergoed en kunnen ze de overige 20 procent in de vorm van een lening ontvangen. Aanvragen voor deze regeling kunnen worden ingediend tot 31 mei 2022.

Je kunt je hier abonneren op updates van deze garantiefondsen.  

De-minimis verklaring

Bij het aanvragen van een subsidie krijg je doorgaans de vraag een de-minimis verklaring te ondertekenen. Zonder die verklaring wordt de subsidie niet verstrekt. Een onderneming mag binnen een periode van drie jaar niet meer dan 200.000 euro aan overheidssteun ontvangen. Met een de-minimis verklaring geef je aan dat je met jouw aanvraag dit normbedrag niet overstijgt. Overigens vallen niet alle maatregelen rond corona onder de definitie van overheidssteun. Als je in de buurt van dit bedrag komt, is het verstandig hierover contact op te nemen met de subsidieverstrekker om dit in detail te controleren.

Meer informatie over het steunpakket van de overheid vind je op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen

De muzikantenvakbond BAM Popauteurs heeft voor haar leden een subsidieloket dat gratis begeleiding biedt bij subsidieaanvragen. subsidie@bampopauteurs.nl 

Deze pagina is bedoeld om je een overzicht te geven van de regelingen. Uiteraard kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Laatst bijgewerkt op 25 april 2022. 

 

Bestel de Muzikantengids hier