Niet gecategoriseerd

Voorbeeld optreedcontract (partage)

PARTAGE-OVEREENKOMST Naam theater Adres Postcode Plaats Telefoonnummer E-mailadres Hierbij vertegenwoordigd door_________________________ (hierna te noemen ‘het theater’) En Naam artiest Adres Postcode Plaats Telefoonnummer E-mailadres Hierbij vertegenwoordigd door___________________________ (hierna te noemen ‘artiest) Zijn als volgt overeengekomen: De artiest zal op ……………….in het theater een opvoeringen geven van de productie ____________________________________________ De voorstelling vangt aan om ________ …

Voorbeeld optreedcontract (partage) Lees meer »

Voorbeeld verkoop- en distributieovereenkomst (digitaal)

DIGITALE DISTRIBUTIE OVEREENKOMST   Tussen   Naam Adres Postcode Plaats Telefoon E-mail Website   (hierna te noemen Distributeur),   En   Naam Adres Postcode Plaats Telefoon E-mail Website   (hierna te noemen Producent)   Gezamenlijk te noemen ‘partijen’.       Partijen komen het volgende overeen:     Definities   Auteursrechtelijke          door Distributeur aan collecting …

Voorbeeld verkoop- en distributieovereenkomst (digitaal) Lees meer »

Voorbeeld verkoop- en distributieovereenkomst (fysieke geluidsdragers)

Verkoop- en distributieovereenkomst                                    Tussen   Naam Adres Postcode Plaats Telefoon E-mail Website   (hierna te noemen Distributeur),   En   Naam Adres Postcode Plaats Telefoon E-mail Website   (hierna te noemen Producent)   Gezamenlijk te noemen ‘partijen’.   …

Voorbeeld verkoop- en distributieovereenkomst (fysieke geluidsdragers) Lees meer »

Voorbeeld contract televisietalentenjacht

Meedoen aan een talentenjacht op televisie – wat betekent dat contract? Bij deelname aan een talentenshow op televisie (Voice Of Holland, Better Than Ever, Holland’s Got Talent, enz.) krijg je vooraf twee belangrijke documenten toegestuurd. Als je meedoet aan de auditie moet je deze contracten ondertekenen. Deze overeenkomsten kunnen van grote invloed zijn op je toekomst. …

Voorbeeld contract televisietalentenjacht Lees meer »

Voorbeeld optreedcontract (gage)

Optreedcontract (gage) DE ONDERGETEKENDEN, Naam opdrachtgever……………………………………………………………………………………………….       Adres                          ………………………………………………………………………………………………. Plaats                          ………………………………………………………………………………………………. Telefoon                     ……………………………………….. e-mail …………………………………………. Te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door: Naam                          ………………………………………………………………………………………………. Hierna te noemen: “de Opdrachtgever”; EN Naam……………………………………………………………………………………………….       Adres                          ………………………………………………………………………………………………. Plaats                          ………………………………………………………………………………………………. Telefoon                     ………………………………………… e-mail…………………………………………. Bankrekeningnr.         ………………………….. t.n.v………………………… te…………………………… Nummer Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) – winst uit onderneming/inhoudingsplichtigenverklaring (indien van toepassing):        Voor …

Voorbeeld optreedcontract (gage) Lees meer »

Voorbeeld licentieovereenkomst

LICENTIEOVEREENKOMST tussen naam bedrijf: vertegenwoordiger: adres: postcode + plaats: land: tel: e-mail: website: naam bank/giro: rekeningnummer: ten name van: plaats: Inschrijfnummer KvK: BTW-nummer: VAR-verklaring: (hierna te noemen VERHUURDER) en naam bedrijf: vertegenwoordiger: adres: postcode + plaats: land: tel: e-mail: website: naam bank/giro: rekeningnummer: ten name van: plaats: Inschrijfnummer KvK: BTW-nummer: VAR-verklaring: (hierna te noemen LICENTIENEMER) …

Voorbeeld licentieovereenkomst Lees meer »